یادگار من برای دختری که پایش را به این دنیا باز میکنم جواهراتم نیست، یا لباس های از آب گذشته . عوضش تا دلش بخواهد برایش دفتر شعر کنار گذاشتم و حرف های مادر و دختری. به وقت تجربه کردن هر چیزی کنارش هستم،پشت سرش. یک جوری مَردَم را جلویش در آغوش میگیرم که باور کند ابراز احساسات و آغوش و بوسه گناه کبیره نیست،معصیت نیست. یادش میدهم زن باشد، عاشق موهایش باشد و حواسش به نپریدن گوشه ناخونش، ولی باید حواسش باشد که زن بودن با مستقل بودن هیچ منافاتی ندارد. دختری ,برای دختری منبع

مشخصات

تبلیغات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

bowSixshop BAX_GTA کلبه من و تو معرفی عوامل موفقیت در صنعت دامپروری 39512As از اینجا تا قهرمانیم jarahezibai پورتال و سایت تفریحی خبری ایرانیان